<img src="http://komisja-autobusowa.igkm.pl/wp-content/uploads/2018/02/LOGO_res.png"><br>Komisja Zasobów Ludzkich<br> i Szkoleń IGKM


Komisja Zasobów Ludzkich
i Szkoleń IGKM

Skarżysko-Kamienna, 11-12 maja 2023 r.

Przykładowa strona

O Komisji

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM, które odbędzie się w dniach 11-12 maja 2023 roku w Skarżysku-Kamiennej. Współorganizatorem spotkania jest Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.

MKS_Skarżysko Kamienna

Program

Wiodącym tematem Komisji będzie analiza formalnych rozwiązań w zakresie kontraktowania kierowców.

Panel I: Sposoby zatrudniania prowadzących pojazdy w komunikacji miejskiej: rodzaje kontraktów, ich analiza porównawcza, zagrożenia i korzyści związane z ich stosowaniem.

Panel II: Zagadnienia różne z zakresu pracy: nowe zwolnienia, urlop na żądanie, świadczenia rodzicielskie.

Panel III: Wybrane miękkie kompetencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej: kreatywność w zarządzaniu na różnych szczeblach, komunikacja kryzysowa, autoprezentacja, wypalenie zawodowe kadry zarządczej, dialog społeczny, mediacja.

Lokalizacja

Obrady rozpoczną się w dniu 11 maja o godz. 10:00, a zakończą w dniu 12 maja ok. godz. 13:00. Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Hotelu Paradiso w Suchedniowie przy ul. Harcerskiej 12.

Rejestracja

Rejestracji udziału w Komisji należy dokonać poprzez formularz elektroniczny, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2023 r.

Koszt uczestnictwa w Komisji dla Członków Izby wynosi od osoby – 640,00 zł netto + 23% VAT – do zapłaty: 787,20 zł brutto

Warunkiem uczestnictwa w Komisji jest dokonanie wpłaty na konto Izby: Santander Bank Polska 80 1090 1870 0000 0001 0615 0818 do dnia 10 kwietnia 2023 roku.

Każdy kto dokonał zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny jest zobowiązany w przypadku rezygnacji z udziału do zgłoszenia tego faktu do IGKM najpóźniej do dnia 10 kwietnia br. na adres: m.zabicki@igkm.pl. W przeciwnym razie Izba obciąży za nieodwołane uczestnictwo pełnymi kosztami.

W kwestii kosztu uczestnictwa dla podmiotów niebędących członkiem IGKM prosimy o bezpośredni kontakt: Marcin Żabicki, tel. 22-848-21-01 w. 103 lub e-mail: m.zabicki@igkm.pl

Rezerwacji miejsc hotelowych każdy z uczestników dokonuje samodzielnie do 10 kwietnia 2023 roku na warunkach określonych przez hotel. (Formularz)

Formularz rejestracyjny na Komisję Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM:

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela Marcin Żabicki, tel. 22-848-21-01 w. 103, e-mail: m.zabicki@igkm.pl