<img src="http://komisja-autobusowa.igkm.pl/wp-content/uploads/2018/02/LOGO_res.png"><br>Komisja Zasobów Ludzkich<br> i Szkoleń IGKM


Komisja Zasobów Ludzkich
i Szkoleń IGKM

Gdańsk, 6-7.06.2019 r.

Przykładowa strona

O Komisji

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM, które odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 roku w Gdańsku. Współorganizatorem spotkania są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.  

Obrady rozpoczną się w dniu 6.06.2019 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Villi Vrest przy ul. Kołłątaja 3 w Gdańsku.

Program

Ramowy program obrad Komisji:

Wiodącym tematem Komisji będzie zarządzanie najważniejszym zasobem ludzkim naszych przedsiębiorstw, a więc grupą prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Chcielibyśmy zaprezentować najlepsze praktyki w tym zakresie, dzięki którym nasi kierowcy i motorniczowie powinni czuć się bardziej związani z przedsiębiorstwami. W grupie omawianych tematów znajdą się:

  • Analiza ankiety opisującej aktualny stan motywacji prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej w polskich przedsiębiorstwach,
  • Promowanie zawodu na rynku pracy,
  • Instytucja patrona/mentora,
  • Nowoczesne narzędzia szkoleniowe,
  • Potrzeba profesjonalnego wsparcia prowadzących pojazdy,
  • Dialog społeczny i zagadnienia socjalne,
  • Koncepcje samozarządzania w grupie prowadzących pojazdy.

W uzupełnieniu wiodącego tematu chcielibyśmy również zaproponować krótką wymianę doświadczeń w związku z tegorocznymi zmianami przepisów w zakresie archiwizacji dokumentacji kadrowej.

W związku z charakterem wiodącego tematu serdecznie zapraszamy do udziału w komisji nie tylko przedstawicieli służb kadrowych, ale również przedstawicieli pionu ruchu, którym podlegają kierowcy i motorniczowie.

 

Lokalizacja

Konferencja odbędzie się w hotelu Villa Vrest przy ul. Kołłątaja 3 w Gdańsku. W przypadku wyczerpania miejsc noclegowych w Villi Vrest przewidujemy wykorzystanie miejsc w hotelu Smart przy ul. Słowackiego 3, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie od miejsca konferencji.

Rejestracja

Warunki zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w Komisji jest wypełnienie elektronicznego formularza uczestnictwa oraz dokonanie na konto IGKM płatności za udział w terminie do dnia 20 kwietnia 2019 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa prosimy o informację na adres: m.zabicki@igkm.pl najpóźniej na 14 dni przed Komisją, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełną kwota za udział.

  • Koszt uczestnictwa w Komisji dla członków IGKM wynosi – 550,00 zł netto + 23% VAT – do zapłaty: 676,50 zł brutto

W kwestii kosztu uczestnictwa dla podmiotów nie będących członkiem IGKM prosimy o bezpośredni kontakt: Marcin Żabicki, tel. 22-848-21-72, e-mail: m.zabicki@igkm.pl

  • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Komisję jest przesłanie do IGKM wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty z tytułu udziału na konto Izby: Bank BZ WBK S.A. nr:  80 1090 1870 0000 0001 0615 0818 do dnia 20 kwietnia 2019 roku
  • W przypadku nieodwołania uczestnictwa w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem spotkania, IGKM zastrzega prawo do obciążenia zgłaszającego powstałymi kosztami.

 

W celu rezerwacji miejsc noclegowych należy przesłać oddzielne zgłoszenie bezpośrednio do hotelu w terminie do dnia 20.04.2018 r. na adres e-mail wskazane w formularzu hotelowym

pobierz formularz zgłoszenia hotelowego

Formularz rejestracyjny na Komisję Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM:

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela Marcin Żabicki, tel. 22-848-21-72, e-mail: m.zabicki@igkm.pl